Regulamin serwisu

Regulamin serwisu ogłoszeniowego OTOKAMP.PL
1. Serwis ogłoszeniowy www.otokamp.pl to miejsce, gdzie można umieszczać ogłoszenia dotyczące wynajmu przyczep kempingowych, kamperów. W serwisie można również dodawać ogłoszenia kupna/sprzedaży w/w oraz informacje o dostępnych kempingach.
2. Jako użytkownik w regulaminie rozumiemy osobę, która korzysta z serwisu.
3. Korzystanie z serwisu ogłoszeniowego otokamp.pl oznacza akceptację tego regulaminu przez użytkownika.
4. Umieszczenie ogłoszeń w serwisie otokamp.pl jest płatne dla wszystkich.

5. Cena za pojedyncze ogłoszenie obejmuje promocję tylko JEDNEGO pojazdu, a nie całej floty danej firmy.
6. Odpowiedzialność za publikowane w ogłoszeniu treści i materiały ponosi tylko i wyłącznie zamieszczający ogłoszenie użytkownik.
7. Akceptacja regulaminu wiąże się z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji drogą e-mailową od serwisu ogłoszeniowego otokamp.pl
8. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści i materiałów niezgodnych z polskim prawem, dobrymi obyczajami, wywołujących oburzenie, nawołujących do łamania prawa, przemocy itp.
9. Informacje zawarte na stronach serwisu otokamp.pl mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Treść ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania ogłoszeniodawcy będą przekazywane odpowiednim organom ścigania.
10. Serwis ogłoszeniowy otokamp.pl nie ponosi odpowiedzialności:
za treść ogłoszeń,
za linki do zasobów ujętych w treści ogłoszeń,
za roszczenia związane z rozliczeniami między użytkownikami serwisu,
za zachowanie osób umieszczających oferty w serwisie,
za oferowane w ogłoszeniach towary i usługi,
za zgodność usług i towarów z opisem,
za prawdziwość informacji zawartych w ogłoszeniach,
za to w jaki sposób i do jakich celów dane zamieszczone w serwisie otokamp.pl zostaną wykorzystane,
za funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.
11. Serwis otokamp.pl nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy użytkownikami serwisu ogłoszeniowego.
12. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych w serwisie otokamp.pl spoczywa wyłącznie na użytkownikach serwisu.
13. Ogłoszenia należy umieszczać w odpowiednich kategoriach zgodnie z przedmiotem ogłoszenia.
14. Kolejne identyczne ogłoszenie można umieszczać ponownie dopiero po upłynięciu terminu publikacji ogłoszenia zamieszczonego wcześniej. Termin publikacji ogłoszenia wybiera osoba zamieszczająca ogłoszenie.
15. Ogłoszenia nie spełniające wymogów określonych w regulaminie będą usuwane.
16. Publikując materiały, treści i dane osobowe użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na ich publiczne udostępnienie za pomocą serwisu otokamp.pl
17. Serwis ogłoszeniowy otokamp.pl zastrzega sobie prawo do:
zawieszenia działania serwisu w dowolnym czasie i na dowolny okres,
zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych,
usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem i niniejszym regulaminem,
usuwania ogłoszeń konkurencyjnych do prowadzonej przez właściciela serwisu działalności,
nie umieszczania/usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny.
18. Użytkownik korzystający z serwisu otokamp.pl zgadza się na gromadzenie, przechowywanie, utrwalanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych przez serwis.
19. Serwis ogłoszeniowy otokamp.pl zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez powiadamiania użytkowników serwisu.
20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2017.